Lade Dyreklinikk – din smådyrklinikk på Lade

Melding til våre kunder ved Lade Dyreklinikk
I perioden vi har jobbet med å etablere Lade Dyreklinikk har det i Norge vært et stort underskudd på smådyrveterinærer.
Vi har klart å holde driften i gang på Lade ved at vårt personell på Ranheim Dyreklinikk også har betjent Lade Dyreklinikk.
Nå har vi imidlertid kommet til et punkt hvor vi er nødt til å kaste inn håndkleet i forhold til Lade og erkjenne at vi ikke har klart å etablere det dyrehelsetilbudet vi ønsket der.

For å ivareta våre kunder og pasienter på en best mulig måte slår vi nå derfor sammen Ranheim Dyreklinikk og Lade Dyreklinikk, og vil heretter betjene alle pasienter fra Ranheim Dyreklinikk.

Ranheim Dyreklinikk er en av 15 dyreklinikker i landet som er ISO 9001 sertifisert av den norske veterinærforening, og vi har som eneste klinikk i Midt-Norge både godkjent spesialist i smådyrsykdommer - hund og katt og autorisert øyelyser. 
Personalet kjenner dere fra før, og vi er overbevist om at dere vil få et minst like godt dyrehelsetilbud på Ranheim som dere har hatt på Lade.

For å ivareta journalforskriftens bestemmelser om oppbevaring av journaler og å lette den praktiske driften når vi slår sammen Lade og Ranheim vil vi også slå sammen klinikkenes kunde-/pasientdatabase.
Du/dere er registrert med data/journaler i Lade Dyreklinikks journalsystem, og dersom du motsetter deg at ansvaret for dine data og journaler bli overført til Ranheim Dyreklinikk må vi få beskjed i løpet av desember 2023.
Dine journaldata vil i så fall bli overlevert til Mattilsynet for arkivering. 
Ønsker du heller at dine data overføres til Ranheim Dyreklinikk, trenger du ikke foreta deg noe, og videre oppfølging vil bli gjort derfra.

mvh
Anne Mette Knutsen
Daglig leder
Spesialist i smådyrsykdommer hund og katt / Autorisert øyelyser
Ranheim Dyreklinikk
Vikelvfaret 4, 7054 RANHEIM
Tlf: 73 10 70 70

Ønsker du bestille time ved Ranheim Dyreklinikk så send timebestilling til timebestilling@ranheimdyreklinikk.no eller bruk vårt timebestillingsskjema på https://ranheimdyreklinikk.no/timebestilling-ranheim-dyreklinikk-lade-dyreklinikk/